محصولات و خدمات گروه شرکتهای همگامان در افغانستان

کشور افغانستان به لیست کشورهای استفاده کننده از محصولات و خدمات گروه شرکتهای همگامان افزوده شد.
همزمان با تحویل پروژه راه اندازی سامانه های یکپارچه اطلاعات مدیریت در یکی از واحدهای صنعتی معظم کشور افغانستان برگ دیگری از موفقیتهای گروه شرکتهای همگامان در توسعه بازار خارج از کشور ورق خورد.
پس از تحویل موفقیت آمیز پروژه مذکور و با امضای قراردادهای جدید نرم افزاری در کشور جمهوری اسلامی افغانستان سال میلادی جدیدی سالی سرشار از تلاش و توسعه فعالیت در بازار آن کشور خواهد بود که امیدواریم با اجرای موفق قراردادهای منعقده گامی مثبت در معرفی صنعت نرم افزار ایران در آن کشور برداشته باشیم.