آغاز بکار اولین کالسنتر تخصصی و بین المللی ایران در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز

Hamgaman_Factory (2) Hamgaman_Factory (1)اولین کالسنتر تخصصی و بین المللی ایران در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز آغاز به کار کرد. این مرکز آمادگی ارائه سرویس های کال سنتری را در کشور برای نهادها و موسسات داخلی و خارجی و سرمایه گذاران و تولید کنندگان مربوطه دارد.
Hamgaman_Factory (4)

Hamgaman_Factory (7)