دیدار و جلسه با مدیرکل امور بانوان استانداری

مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان شرقی در دیدار با مدیر روابط عمومی گروه شرکت های همگامان ضمن آشنایی با صنعت نوین کانتکت سنتر که همگامان موسس و مجری آن در ایران است اظهار داشت: شناسایی و توسعه این صنعت به عنوان صنعتی پاک از یک طرف در حالیکه با معضل آلودگی محیط زیست در کشور مواجه هستیم و نیز ضرورت اشتغالزایی برای جوانان و زنان تحصیل کرده از سویی دیگر باعث اهمیت و توجه ویژه به اینگونه صنایع میشود. با توجه به اینکه مدیران این شرکت ایده و صنعت خود را به جای کلانشهر تهران به شهر تبریز آورده اند ضرورت دارد تا مسئولین هرچه بیشتر به این مقوله توجه کرده و زمینه رشد و توسعه آن را فراهم آورند.
همچنین بدین دلیل که گروه شرکت های همگامان از کارآفرینان نمونه کشوری در حوزه فناوری اطلاعات است، در این جلسه به ضرورت حمایت از کارآفرینان استانی که در سطح ملی فعالیت میکنند نیز تاکید شد.
با توجه یه اینکه گروه شرکت های همگامان فرصت اشغالزایی برای زنان تحصیل کرده را در اهم برنامه های خود  دارد لذا خانم دکتر اشراقی ابراز امیدواری کردند که بتوانند با حمایت های خود و سایر مسئولین گامی در جهت توسعه مشارکت اقتصادی زنان بردارند.

همگامان با هدف تمرکززدایی از کلانشهرها و نیز اشتغالزایی، مراکز تماس خود را در مناطق کم برخوردار راه اندازی کرده است

در پی شروع به کار مرکز تماس عمومی همگامان در شهر زواره، مدیران گروه شرکت های همگامان به همراه وزیر محترم بهداشت در جلسه شورای اداری شهر اردستان حضور یافتندphoto_2017-01-06_11-26-50
همگامان با هدف تمرکززدایی از کلانشهرها و نیز اشتغالزایی، مراکز تماس خود را در مناطق کم برخوردار  راه اندازی کرده است

منبع: اردستان نیوز