تعهد شرکت همگامان در دستیابی به ۳۰٪ از کل هدف وزیر جوان و پاکدست دولت تدبیر و‌امید در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

در مراسم افتتاحیه طرح ملی خدمات ویژه شهروندی «خوش»  با حضور معاون محترم وزیر در تبریز مدیر عامل شرکت همگامان:

photo_2017-08-31_12-28-52

در راستای تحقق اهداف دولت در ایجاد اشتغال، شرکت همگامان بعنوان اولین اپراتور ارائه خدمات مرکز تماس ایران  و مجری طرح ملی خدمات ویژه شهروندی (خوش) حداقل تا پایان سال جاری تحقق ایجاد دستیابی به ۳۰٪ از کل هدف وزیر جوان و پاکدست دولت تدبیر و‌امید در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را  متعهد می شود.