بازدید دکترآبدار رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان با هیات همراه در غرفه همگامان و طرح_ملی_خوش