بازدید آقای دکتر بهبودی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و هیات همراه از غرفه گروه شرکت های همگامان و طرح_ملی_خوش .

#طرح_ملی_خوش در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی به عنوان طرح محوری انتخاب شده است تا در سال اقتصاد مقاومتی و تولید ملی اجرایی گردد. انتظار می رود این طرح ملی همچون سایر استان ها با استقبال مسئولین استانی نیز مواجه شده و در خاستگاه آن که آذربایجان شرقی است نیز اجرایی گردد.