یکی از انواع خدمات قابل ارائه در مراکز تماس، دریافت تماس های ورودی سازمان ها و شرکتهای خصوصی و دولتی بصورت برون سپاری شده و انجام خدمات مورد نظر آن سازمان توسط گروه های کاری مستقل و آموزش دیده میباشد.

این شرکت آمادگی عقد قرارداد با تمامی سازمانی های دولتی و خصوصی که آمادگی برون سپاری تمامی یا قسمتی از فرآیندهای خود را از طریق مرکز تماس این شرکت دارا میباشد دارد.

مشتریان بالقوه این خدمات:

  • تمامی وزارتخانه های دولت
  • شرکتهای خدماتی همانند شرکت های گاز، آب و برق
  • شرکت های  مخابراتی و بویژه خدمات ۱۱۸ مخابرات
  • شرکت های بخش خصوصی که مایل هستند خدمات صدای مشتریان خود را برون سپاری نمایند
  • شرکت های خودرو سازی همانند ایران خودرو، گروه خودروسازی سایپا و …
  • و …

در این راستا پروژه های زیر تا به حال توسط این شرکت اجرا شده است:

  • پروژه پشتیبانی و آموزش دفاتر پیشخوان و پست سراسر کشور جهت بهره برداری از سامانه مالیات مشاغل خودرو
  • پروژه کال سنتر خدمات ویژه شهروندی از طریق شماره ملی و سه رقمی ۱۹۳ با مشارکت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
  • پروژه امور مشتریان، فروش و خدمات فروش گروه خودرو سازی سایپا