یکی از خدمات قابل ارایه بصورت برون سپاری در مرکز تماس شرکت همگامان، ارائه خدمات تماس های خروجی میباشد.

این خدمات مناسب شرکتها، سازمان ها ییست که مایل هستند خدمات و محصولات خود را جهت عرضه و فروش ارائه نمایند.

در این زمینه به شرکتهایی همچون بانک پارسیان و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان خدمات ارائه گردیده است.

همچنین خدماتی از جمله:

  • بازاریابی و ارائه محصولات و خدمات تلفنی
  • دریافت بازخورد مشتریان
  • و …

در این مرکز قابل ارائه می باشند.