بازدید امام جمعه مرند حجت الاسلام نعمت زاده از غرفه همگامان