استخدام گسترده شرکت همگامان در سال ۱۳۹۴ شروع شده است. لطفا روزمه کاری خود را از منوی “ارسال درخواست همکاری” ارسال نمایید.

استخدام ۱۳۹۴ شرکت همگامان


[heading type=3]اپراتور مرکز تماس[/heading]

تحصیلات: حداقل مدرک کاردانی در یکی از رشته های حسابداری – مدیریت – کامپیوتر و رشته های مرتبط

مهارت‌های تخصصی

 • مسلط به پاسخگویی به تماسهای تلفنی
 • توانایی بازاریابی تلفنی
 • دارای گویش فارسی مناسب

[heading type=3]کارشناس تجزیه، تحلیل و تولید نرم افزار[/heading]

تحصیلات: مهندسی کامپیوتر نرم افزار ( یا تجربه حداقل ۴ سال در زمینه تولید سیستم های نرم افزاری بر اساس متدولوژی های روز دنیا )

مهارت‌های تخصصی

 • تسلط در تجزیه و تحلیل سیستم ها با متدولوژی های روز
 • تسلط در محیط Microsoft Visual Studio 2010/2012
 • تسلط به یکی از زبانهای C# یا VB.NET
 • تسلط به برنامه نویسی تحت وب با استفاده از ASP.Net
 • تسلط در پایگاه های داده رابطه ای Microsoft SQL Server 2008
 • تسلط در مفاهیم شی گرایی و برنامه نویسی شی گرا
 • آشنایی با مفاهیم ORM
 • آشنایی و قابلیت استفاده از ابزارهای گزارش گیری نظیر Crystal Reports
 • آشنایی با تکنولوژی های سمت Client مانند Javascript، JQuery، HTML و CSS

 

مهارت‌های عمومی

 • آشنایی با سیستم های Source Control و قابلیت کار با آنها
 • قابلیت کار تیمی
 • آشنایی با تحلیل سیستم های مالی ادرای بازرگانی

 [divider style=”1″ align=”center” size=”normal” variant=”normal” dimension=”1px” color=”” scrolltext=””][/divider]

[heading type=3]کارشناس برنامه‌نویس[/heading]

تحصیلات: مهندسی کامپیوتر نرم افزار ( یا تجربه حداقل ۴ سال در زمینه تولید سیستم های نرم افزاری بر اساس متدولوژی های روز دنیا )

مهارت‌های تخصصی

 • تسلط در محیط Microsoft Visual Studio 2010/2012
 • تسلط به یکی از زبانهای C# یا VB.NET
 • تسلط به برنامه نویسی تحت وب با استفاده از ASP.Net
 • تسلط در پایگاه های داده رابطه ای Microsoft SQL Server 2008
 • تسلط در مفاهیم شی گرایی و برنامه نویسی شی گرا
 • آشنایی و قابلیت استفاده از ابزارهای گزارش گیری نظیر Crystal Reports
 • آشنایی با تکنولوژی های سمت Client مانند Javascript، JQuery، HTML و CSS

 

مهارت‌های عمومی

 • آشنایی با سیستم های Source Control و قابلیت کار با آنها
 • قابلیت کار تیمی
 • آشنایی با تحلیل سیستم های مالی ادرای بازرگانی

 [divider style=”1″ align=”center” size=”normal” variant=”normal” dimension=”1px” color=”” scrolltext=””][/divider]

[heading type=3]کارشناس تجزیه و تحلیل حسابداری[/heading]

تحصیلات: لیسانس یا فوق لیسانس حسابداری

مهارت‌های تخصصی

 • تسلط در فرآیندهای حسابداری و مالی و قابلیت تشخیص و ثبت اسناد حسابداری انواع سناریو های تعریفی
 • تسلط در یکی از نرم افزاری های مالی اداری رایج کشور
 • تسلط در تحلیل سیستم های مالی ادرای بازرگانی
 • آشنایی با پایگاه های داده رابطه ای اولیت دارد

 

مهارت‌های عمومی

 • قابلیت کار تیمی

 [divider style=”1″ align=”center” size=”normal” variant=”normal” dimension=”1px” color=”” scrolltext=””][/divider]