بازدید آقای کلانتری معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه آقای حسینی مدیرکل اداره تعاون استان از غرفه .