گروه شرکتهای همگامان بعنوان اولین و تنها دارنده پروانه Contact Center  کشور که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورخ 94/03/16  به این شرکت صادر گردید، بعنوان مرکز داده و تماس طرح ملی خوش بهره برداری میگردد. این مرکز بدلیل ضرورت تمرکز زدایی از کلانشهر تهران در خارج از آن و با شماره 1633 فعالیت مینماید. ظرفیت این مرکز تماس در حال حاضر در سه شیفت کاری به بیش از 1200  اپراتور می رسد که در حال حاضر , به برخی از نهادها و سازمانهای دولتی و خصوصی در حال ارائه خدمات مرکز تماس میباشد. یکی از اهداف خوش ,ارائه  خدمات ویژه به گردشگران داخلی و خارجی بوده  بطوریکه اتباع خارجه , طی تماس با شماره 1633 , حداقل در 8 زبان رایج دنیا بصورت آنلاین از خدمات این سامانه بهره مند شوند . وجود واحد کنترل عملکرد , ارائه دهندگان خدمات و حتی اپراتورهای مرکز تماس تحت عنوان مرکز بازخورد تضمین کننده کیفیت خدمات ارائه شده از سوی ستاد خوش در کشور خواهد بود.