سیستم های اطلاعاتی مدیریت، مالی و اداری و سازمانی همگامان

امور مهندسی نرم افزار شرکت همگامان با بهره مندی از تجارب خود در حوزه تولید، پشتیبانی و توسعه نرم افزارهای سفارش مشتری ،نرم افزارهای مرتبط با سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت منابع و نیز انواع موتورهای نرم افزاری در داخل و خارج از کشور فعالیت مینماید.این واحد تاکنون واحدهای خود را در بیش از ۵۰ واحد صنعتی و سازمانی استقرار و مورد بهره برداری قرار داده است.از جمله مهمترین نتایج اخذ شده تولید یکی از کارآمدترین سیستم های نظام محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات در این واحد میباشد.

ویژه صنایع و کسب و کارهای کوچک

ویژه صنایع تولیدی متوسط و بزرگ

سيستم يكپارچه اطلاعات مديريت منابع با استفاده از نرم افزارهاي اتوماسيون مالي و اداري همگامان

این محصولات در برگیرنده  نرم افزارهای جامع یکپارچه اطلاعات مدیریت منابع  ویژه کارخانجات و بنگاههای اقتصادی میباشد که عبارتند از:

ویژگیها و نکات متمایز کننده سیستم های جامع همگامان

هنگامي كه از ويژگيها و نكات متمايز كننده سخن ميگوييم منظور ما تنها قابلیتهایی هستند که بر اساس بررسی های بعمل آمده توسط واحد تحقیق و توسعه بازار این شرکت ، در هیچکدام از تامین کنندگان خدمات و محصولات تخصصی نرم افزار کشور موجود نبوده و یا تاکنون ارائه نگردیده است.

 • اجراي كامل روش استاندارد و صدور اسناد لحظه اي مالي بر اساس نرخهاي استاندارد و برآوردي براي کليه گردشهاي انبار ( مواد، محصول، نيم ساخته، ساير ) همزمان با روش واقعي به نحوي كه گزارش سود و زيان و ترازنامه معني ‌دار لحظه‌اي و تا هر اندازه دلخواه واقعي شده، از سيستم قابل اخذ است.
 •  اجراي كامل روش دوره‌اي در ارزيابي موجوديها در هر بازه زماني ( طول دوره ) دلخواه به دفعات ، توام با صدور متوالي اسناد تعديل و اصلاح حسابها.
 •  اجراي كامل روش جذبي در حسابداري بهاي تمام شده توام با ارائه خدمات براي توليد نرخهاي جذب عليرغم فقدان سيستم بودجه.
 • كنترل كامل و حذف هر گونه مغايرت حسابهاي موجودي و كاردكس ريالي به نحوي كه كليه گزارشهاي ريالي ( ريز عمليات قيمت گذاري شده انبار ) در حسابداري انبار عيناً توسط دفاتر تاييد مي شوند و برعكس كليه حسابهاي موجودي مواد، ملزومات ، محصول ، بهاي تمام شده محصولات و خدمات ، هزينه‌هاي جذب شده به توليدات و خدمات و … توسط حسابداري انبار به ريز قابل اثبات هستند.
 • تعديل لحظه‌اي ارزش وارده‌ها بر اساس صورتحسابهاي خريد در كاردكس‌هاي ريالي.
 • آناليز برنامه‌هاي توليد ، صادره و تحويلهاي مصرف و رسيدهاي توليد و نيز توليد اتوماتيك گزارش‌ پيش ‌فرض انبارگرداني پاي كار بر اساس كاربرگ استاندارد محصول كه قابل اصلاح و تطبيق با گزارش ناشي از مشاهده عيني است.
 • جايگزيني کامل روشهاي ارزيابي برآوردي و دستي براي وارده‌هاي متفرقه انبار مانند برگشتهاي مصرف بدون مرجع ، رسيد اضافه انبارگرداني و … و ارزيابي و تعديل خودکار تمامي صادره‌هاي انبار.
 • کنترل تحويل مقداري و زماني مصارف بر مبناي برنامه مصرف و مجوز مصرف متمم صادره از سيستم برنامه ريزي ، تحويل فروش بر مبناي مجوز فروش واحد فروش و قراردادهاي فروش و خريد و ساير مجوزها و اسناد مرتبط با گردش موجودي ( اين جلوه در ساير نرم‌افزارها با انعطاف و گستردگي ناچيزي عرضه مي شود )
 • گزارش انحرافهاي نرخ و مقدار مصرف مواد ، انحراف حذب دستمزد و سربار نسبت به استاندارد قابل اثبات با ريز قيمت‌گذاري اسناد توليد و هزينه‌هاي جذب شده به توليد.
 • توليد اتوماتيك گزارش يادداشت بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ضميمه صورتهاي مالي با قابليت اثبات كامل مبتني بر گردش موجوديها و ارزشگذاري ريالي آنها در كليه رديفهاي گزارش.
 • امکان تعريف فرآيندهاي مرتبط با گردش موجودي در سازمان مانند توالي درخواست‌ها ، مجوزها ، تاييديه‌ه ا، قراردادها … و كليه گردشهاي انبار به نحوي كه افزودن و كاستن و تغيير روالها و گردشها بدون نياز به نصب نسخه جديد يا متوقف كردن اجراي سيستم يا حتي مداخله شركت ( راساً توسط كاربر آموزش ديده ) مقدور است.
 • محاسبه بهاي تمام شده خريدهاي كارمزدي به صورت خودكار و با پشتيباني كامل عمليات خريد خدمات كارمزدي توام با محاسبه دقيق سهم مواد و دستمزد متعلقه.
 • حذف کامل اسناد دستي مربوط به گردش موجوديها و صدور و کنترل مکانيزه اسناد موجوديها توسط سيستم‌هاي حسابداري انبار، سيستم کنترل موجوديها و حسابداري بهاي تمام شده.
 • گزارش‌دهي موجودي منطقي در تاريخ معين مبتني بر برنامه‌ها و سفارشات و موجوديها.
 • گزارش پيش بيني کسري مواد بر اساس برنامه توليد، موجودي فيزيكي، موجودي در راه و موجودي تخصيص يافته به مصرف.
 •  محاسبه بهاي تمام شده مواد اوليه در سيستم خريد بر اساس هزينه‌هاي کرايه حمل ، تخفيفات ، هزينه‌هاي مختلف خريد خارج شامل گشايش اعتبار، ترخيص و …
 • کنترل انواع گردشهاي انبار علاوه بر کاردکس معمول ، شامل مغايرتهاي احتمالي در انتقال بين انبارها ، برگشت از مصارف و برگشت از فروش.
 • امکان ارائه گزارشهاي سلسله مراتبي و درختي از اطلاعات مانند گروه‌بندي ‌هاي سلسله مراتبي از گردش انبار، حسابهاي مالي ، شرکتها و اشخاص و مرور اطلاعات از بالا به پائين.
 • ارائه گزارشهاي مديريتي تحت وب و سلسله مراتبي از اطلاعات.
 • امکان ارائه گزارش خواب مواد بر اساس نظام موجودي سري ساخت فروشنده مواد و سري ساخت محصول.
 • گزارش تاخير دريافت صورت حساب‌هاي فروش بر اساس مقايسه زمان برآورد صورتحساب و تاريخ واقعي دريافت در سيستم دريافت و پرداخت.
 • امکان گزارش صورت وضعيت قرارداد بر اساس پيشرفت فيزيکي و ريالي هر قرارداد و گزارش وضعيت دريافت و پرداخت به تفکيک پيش پرداخت و پيش دريافت و دريافت و پرداخت بر اساس صورتحساب قطعي.
 • گزارش اخذ آخرين وضعيت اسناد و چکها در يک تاريخ براي ماههاي بعد ( مثلاً در پايان سال براي دوره مالي بعد )
 • گزارش چکها و اسناد دريافتي و پرداختي سررسيده شده در محدوده زماني مورد نظر آينده.
 • گزارش موجودي مقداري و اماني نزد ديگران و ديگران نزد ما.
 • امکان تعديل متعدد صورتحساب خريد انبار حتي پس از ثبت دائم اسناد و صدور خودکار اسناد تعديل مربوطه در مصارف، رسيد محصول و تحويل فروش.
 • صدور ديسکت براي گزارشهاي بيمه ، پرداخت حقوق ، پرداخت مساعده ، پرداختهاي موردي و دريافت اطلاعات کارکرد از انواع دستگاههاي مختلف کارت زني.
 • امکان اصلاح مشخصات تمامي رسيد تحويل‌هاي انبار حتي پس از ثبت قانوني اسناد همراه با توليد اتوماتيك اسناد اصلاحي قابل دفاع از لحاظ مالي .
 • امکان برگشت محاسبات حسابداري انبار براي يک کالا، يك انبار، تمامي كالاها و انبارها.
 • امکان برگشت محاسبات حتي پس از ثبت دائم اسناد تعديل انبار.
 • امکان محاسبه تعديل براي طبقات و يا کالاي دلخواه.
تمامی حقوق مالکیت معنوی این وب‌سایت برای شرکت همگامان محفوظ میباشد.