بازدید دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست محترم جمهور به همراه دکتر خدا بخش استاندار آذربایجان شرقی از غرفه