به ما سر بزنید

ایران، خراسان رضوی

ساعات کاری ما

شنبه - چهارشنبه: 8.00 - 18.00

قادر محمدزاده
مدیر مالی و اداری – عضو هیئت مدیره
  • تولد شهر مرند استان آذربایجان شرقی
  • مدرک لیسانس حسابداری از دانشگاه پیام نور مرند
  • مدیر مالی، اداری و منابع انسانی گروه شرکت های همگامان
  • تجزیه و تحلیل سیستم های مالی و ادرای
  • ارائه کدینگ و روالهای مالی
  • تهیه صورتهای مالی