سیستم های اطلاعاتی مدیریت، مالی و اداری و سازمانی همگامان

امور مهندسی نرم افزار شرکت همگامان با بهره مندی از تجارب خود در حوزه تولید، پشتیبانی و توسعه نرم افزارهای سفارش مشتری ،نرم افزارهای مرتبط با سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت منابع و نیز انواع موتورهای نرم افزاری در داخل و خارج از کشور فعالیت مینماید.این واحد تاکنون واحدهای خود را در بیش از ۵۰ واحد صنعتی و سازمانی استقرار و مورد بهره برداری قرار داده است.از جمله مهمترین نتایج اخذ شده تولید یکی از کارآمدترین سیستم های نظام محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات در این واحد میباشد.

ویژه صنایع و کسب و کارهای کوچک
ویژه صنایع تولیدی متوسط و بزرگ
ویژگیها و نکات متمایز کننده سیستم های جامع همگامان

هنگامي كه از ويژگيها و نكات متمايز كننده سخن ميگوييم منظور ما تنها قابلیتهایی هستند که بر اساس بررسی های بعمل آمده توسط واحد تحقیق و توسعه بازار این شرکت ، در هیچکدام از تامین کنندگان خدمات و محصولات تخصصی نرم افزار کشور موجود نبوده و یا تاکنون ارائه نگردیده است.