در این سامانه کلیه خدمات و فروش کالا بر مبنای وظایف و تعهدات مشخص صورت میگیرد .این وظایف و تعهدات از استانداردهای پوشش خدمت دهندگان گرفته تا آداب برخورد با مشتری را در بر داشته و از سوی دیگر در حوزه فروش کالا ، فروشنده طرف قرارداد خوش در قالب تعداد مندرج در قرارداد فیمابین مکلف است تا کالای سالم و بی عیب و نقص را با گارانتی تعویض تا زمان مشخص و خدمات پس از فروش به خریداران نهایی با سرویسهای نصب و راه اندازی ( در مواقع مورد لزوم) ارائه نماید. بدیهی است با توجه به مجوزهای پستی ستاد خوش ، کالا در مدت زمان معینه طبق درخواست بطور صحیح و سالم در درب متقاضی تحویل میگردد.
کلیه خدمات ارائه شده در زنجیره تامین خوش دارای سه ماه گارانتی میباشد بعبارتی چنانچه خدمت دهنده به یک متقاضی کار خدمات را بطوری انجام دهد که در کمتر از سه ماه دوباره از همان عامل نیاز به ارائه خدمت مجدد باشد. ستاد خوش درخواست جدید را رایگان اجرا و خدمت دهنده قبلی را با 7% بالاسری جریمه خواهد نمود . بدیهی است در صورت تداوم مسیله از سوی پیمانکار ، به صورت یکطرفه قطع همکاری خواهد شد .

مدل  ارائه خدمات خوش در کشور
مدل از سه منظر قابل توصیف میباشد :
  • ارائه خدمات شهروندی
  • ارائه خدمات نیابتی
  • فروش کالا
  • در بحث ارائه خدمات شهروندی ، درخواست متقاضی از سراسر کشور طی تماس با شماره 193 و 1633 (بدون پیش کد) ثبت میگردد فرآیند ثبت توسط اپراتور Live  انجام می پذیرد به عبارتی متقاضی هیچ زمانی را صرف IVR نمی نماید و در کمترین زمان ممکن بیشترین مذاکره موثر را خواهد داشت.

با توجه به نوع متقاضی : (سرویس گیرنده – مشتری – مشتری وفادار) خدمات قابل ارائه در سامانه ثبت و با توجه به محدوده جغرافیایی متقاضی کار به پیمانکاران در آن محدوده ارجاع میشود.

کلیه فرایندهای انجام کار از طریق مدیاهای مختلف از جمله پیامک و…  به متقاضی اعلام میشود این فرایندها شامل:

تاییدیه درخواست متقاضی

تعیین پیمانکار

زمان دقیق اعزام وی به محل

  • خاتمه کار
  • استعلام رضایتمندی خدمات ارائه شده و ثبت عملکرد
  • ارسال صورتحساب مجازی خدمات و دریافت الکترونیکی وجه

در بحث ارائه خدمات نیابتی ، درخواست متقاضی از سراسر کشور طی تماس با شماره 193 و 1633 (بدون پیش کد) – برای مشتریان وفادار – و یا با مراجعه به یکی از دفاتری که پنل خوش در آن مستقر میباشد (در روستاها به دفتر ICT روستایی و در شهرها به یکی از باجه های پستی یا دفاتر پیشخوان دولت ) از طریق نرم افزار طراحی شده ثبت میگردد. نمونه کارهای نیابتی عبارتند از ارسال انواع گواهی یا اظهارنامه ، دریافت چک در هر شهر ، رزرو وقت مراکز بهداشتی – درمانی و پزشکی و ….

پس از ثبت و گواهی کتبی درخواست سامانه بطور الکترونیکی به کارتابل پنل خوش واقع در نزدیکترین دفتر مستقر در مقصد درخواست کار ارجاع میشود .

تمام وقایعه, انجام کار بطور الکترونیکی log میشود.

سپس نماینده مقیم در پنل خوش به نیابت از متقاضی, درخواست را انجام و نتیجه آنرا از طریق کارتابل به ارجاع دهنده کار (مبدا درخواست ) اعلام مینماید در صورتی که  اسناد یا وسیله ای میبایست جابجا شود در قالب خدمات شهروندی عملیات ارسال و مراسلات صورت میگیرد.

فروش الکترونیکی پس از ثبت سفارش خرید از طریق پورتال www.khosh.ir  از محل کار ، منزل و یا با مراجعه به دفاتر ICT روستایی کشور در روستاها ، هموطنان میتوانند با مناسبترین قیمت و بهترین کیفیت خدمات پس از فروش اقلام درخواستی خود را در محل مورد درخواست و در موعد مشخص دریافت مینماید.