بیش از 10 سال به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. مکس بیز یک آژانس مشاوره ارزش محور است.

گالری

اطلاعات تماس

051-12345678

ایران، خراسان رضوی

maxbizz@mail.com

راهکارهای امنیتی و نظارتی از راه دور بر مبنای IP

استقرار سیستم های کنترلی نظارتی با همکاری با شرکت Histream (یکی از بزرگترین تامین کنندگان دوربینهای مبتنی بر شبکه در جهان)