فرصت های شغلی

کد شغلیعنوان شغلیحداقل شرایطجنسیتمحلشیفت
Aکارشناس مرکز تماس+ حداکثر 28 سال سن
+ آشنا به زبان انگلیسی و کامپیوتر
+ گویش سلیس و روان فارسی
+ ترجیحا دارای سابقه کار مرتبط
آقا – خانمتهران – تبریزصبح – شب
(تمام وقت)
Bکارشناس فروش مرکز تماس+ حداکثر 28 سال سن
+ آشنا به مفاهیم مرکز تماس و VOIP
+ ترجیحا دارای سابقه کار مرتبط
آقاتهران – تبریزصبح
(تمام وقت)
Cرئیس حسابداری مالی+ مسلط به آیین نامه های مالی
+حداقل 10سال سابقه کار مرتبط
+ مسلط به کار با سیستم های مالی
آقا – خانمتهران – تبریزصبح
(تمام وقت / پاره وقت)
Dرئیس امور اداری+ مسلط به امور اداری
+ حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط
+ دارای روابط عمومی خوب
+ مسلط به قوانین کار و بیمه تامین اجتماعی
آقا – خانمتهران – تبریزصبح
(تمام وقت)
Eکارشناس شبکه+ حداکثر 35 سال سن
+ مسلط به VOIP
آقا – خانمتهران – تبریزصبح
(تمام وقت / پاره وقت)
Fمنشی+ مسلط به کامپیوتر
+ گویش روان فارسی
+ دارای حداقل 2سال سابقه کار مرتبط
+ دارای روابط عمومی عالی
+ پیگیری دقیق
+ مسلط به اصول مکاتبات و بایگانی
خانمتهران – تبریزصبح
(تمام وقت)
Gکارشناس برنامه نویسی+ توسعه دهنده نرم افزارهای تحت وب و موبایلآقا – خانمتهران – تبریزصبح
(تمام وقت / پاره وقت)
  • محل کار تبریز: شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی، خ اوپک، پلاک 100، شرکت همگامان
  • محل کار تهران: شیخ بهایی، بلوار آقاعلیخانی، گلستان سوم، پلاک 3، شرکت همگامان

واجدین شرایط با موضوع استخدام و درج کد شغلی در موضوع ایمیل میتوانند درخواست همکاری خود را با ارسال رزومه خود به ایمیل: job.khosh@gmail.com اعلام فرمایند.