بازدید مسئولین سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان از محل کارگاه گروه شرکت های همگامان

مدیران سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان طی بازدیدی از محل شرکت همگامان با روند اجرایی فعالیت های این شرکت آشنا شده و در جریان آموزش های تخصصی کارکنان این شرکت و شرکت های تابعه قرار گرفتند. شرکت همگامان به عنوان اولین شرکت دارنده پروانه تاسیس مرکز تماس عمومی در کشور توانسته است ضمن تمرکززادیی از تهران و مراکز استان ها، کانتکت سنترهای  خود را در جهت اشتغال زایی در سایر شهرها ایجاد نماید.

دیدار و بازدید کارشناسان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از گروه شرکت های همگامان

در این بازدید کارشناسان فنی و اداری کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان ضمن بازدید از محل کارخانه و مرکز تماس عمومی شرکت فنی مهندسی همگامان با روند اجرایی فعالیت های این شرکت آشنا شدند.
آقای مهندس محمدی قدیم مدیرعامل همگامان، در این دیدار ضمن ارائه توضیحاتی از ضرورت ها و چرایی تاسیس مرکز تماس عمومی در کشور، پروژه های جاری و عملیاتی داخلی و خارجی این شرکت را تشریح کردند.
گروه شرکت های همگامان طی سال های متمادی فعالیت خود در عرصه های فنی و کارآفرینی، تقدیرنامه های مختلفی از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی دریافت کرده است و نیز واحد نمونه کشوری در تولید و صادرات نرم افزار بوده است. از این رو توانسته است به عنوان اولین شرکت در ایران پروانه تاسیس مرکز تماس عمومی را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت کرده و مرکز فوق را جهت تمرکز زادیی از تهران و اشتغال زایی در شهرستاهای دیگر راهیابی نماید. از جمله پروژه های ملی در دست اجرای همگامان می توان به موارد زیر اشاره کرد: خدمات امور مشتریان سایپا، خدمات ویژه شهروندی”خوش” با شماره سه رقمی ۱۹۳، عوارض خودرو، سازمان امور مالیاتی و..
طی این دیدار کارشناسان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از دپارتمان های مختلف شرکت همگامان از جمله مرکز تماس عمومی ، تولید نرم افزار، زیرساخت و شبکه و… بازدید کردند