محصولات و خدمات گروه شرکتهای همگامان در افغانستان

کشور افغانستان به لیست کشورهای استفاده کننده از محصولات و خدمات گروه شرکتهای همگامان افزوده شد. همزمان با تحویل پروژه راه اندازی سامانه های یکپارچه اطلاعات مدیریت در یکی از واحدهای صنعتی معظم کشور افغانستان برگ دیگری از موفقیتهای گروه شرکتهای همگامان در توسعه بازار خارج از کشور ورق خورد. پس از تحویل موفقیت آمیز […]

سخنرانی مدیر عامل گروه شرکت های همگامان بعنوان سخنران ویژه همایش بین المللی صنعت و صادرات فناوری اطلاعات

گروه شرکت های همگامان در اولین همایش بین المللی صنعت و صادرات فناوری اطلاعات در کنار سایر شرکت های توانمند در این صنعت ،با ارائه سخنرانی و برگزاری کارگاه معرفی راهکارهای ارتباطی یکپارچه (شامل ویدئو کنفرانس،voip…

اخذ پروانه بهره برداری تولید نرم افزار از سوی گروه شرکتهای همگامان

در راستای تولید فعالیتهای فنی و تخصصی گروه، این پروانه بمنظور توسعه محصولات نرم افزاری از وزارت صنعت معدن و تجارت اخذ گردید. از سوی دیگر همزمان با فعالیتهای فوق کارخانه تولید نرم افزار برای اولین بار در کشور در شهرک سرمایه گذاری خارجی در حال احداث می باشد که بلافاصله پس از خاتمه فرآیند […]

حضور شرکت همگامان بعنوان تنها حامی فنی همایش ملی “دورکاری در نظام اداری”

کارگاه آموزشی دورکاری در سازمان های دولتی توسط شرکت همگامان و با حضور مجازی آقای Andi Lik به مدت سه روز با حضور مدیـران ارشدفآوای سازمان های اجرایی دولت در محل موسسه مطالعات سـازمان گسترش ونوسازی صنـایع ایران برگـزار گردید.