کارشناس مرکز تماس کیست؟

کارشناس مرکز تماس کیست؟

کارشناس مرکز تماس کیست؟ ما در این مقاله به پاسخ این پرسش پرداخته ایم تا شما با ویژگی های یک کارشناس مرکز تماس آشنا شوید. شخصی هست که توانایی تعامل زیادی علاوه بر موارد زیر داشته باشد با ما همراه باشید تا با ویژگی های یک کارشناس مناسب مرکز تماس آشنا شوید: 1-یادگیری و به […]

مشتری مداری مهمترین اصل یک شرکت

مشتری مداری

مشتری، ضامن بقای یک تجارت و سازمان است و حیات کسب وکار ما به وجود او وابسته است. مشتری مداری، سخت ترین جزء توسعه یک سازمان است. امروزه در دنیای کسب  وکار که رقابت با سرعت در حال گسترش است، حفظ مشتری و مشتری مداری مهم ترین مسئله است. کوچک ترین غفلت، منجر به نارضایتی […]