انتصاب مهندس ابوالفضل محمدی قدیم به سمت سرپرست بنیاد فرهیختگان استان آذربایجان شرقی

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی بنیاد فرهیختگان ایران علی محمودی سرپرست بنیاد فرهیختگان ایران طی حکمی مهندس ابوالفضل محمدی قدیم را به سمت “سرپرست بنیاد فرهیختگان استان آذربایجان شرقی” منصوب کرد

یک دیدگاه بنویسید