سخنرانی مدیر عامل گروه شرکت های همگامان بعنوان سخنران ویژه همایش بین المللی صنعت و صادرات فناوری اطلاعات

گروه شرکت های همگامان در اولین همایش بین المللی صنعت و صادرات فناوری اطلاعات در کنار سایر شرکت های توانمند در این صنعت ،با ارائه سخنرانی و برگزاری کارگاه معرفی راهکارهای ارتباطی یکپارچه (شامل ویدئو کنفرانس،voip…