حمایت شرکت همگامان به عنوان سهامدار صندوق پژوهش و فناوری ارس از استارتاپ ها و ایده های نوآورانه

مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری ارس با بیان اینکه 70 شرکت فناور و دانش بنیان صنعتی و 34 شرکت فناور نوپا جذب این صندوق شدند، گفت:صندوق پژوهش و فناوری ارس از شرکتهای دانش بنیان و فناور حمایت میکند.

به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس،محسن نریمان در بازدید از نمایشگاه اینوتکس 2019 تهران، سازمان منطقه آزاد ارس تهران با اشاره به اینکه مجوز تأسیس اولین صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی در بین مناطق  و در شمالغرب کشور توسط منطقه آزاد ارس دریافت شد اظهار داشت: این مجوز برای اولین بار در شمالغرب کشور، با مشارکت پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی از صندوق نوآوری و شکوفایی برای منطقه آزاد ارس اخذ شده است .

وی تصریح کرد: این صندوق با سرمایه اولیه 30 ملیارد ریال تشکیل می شود و در تشکیل صندوق، سازمان منطقه آزاد ارس به میزان 34 درصد، پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی به میزان 15 درصد، صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان 34 درصد، و شرکت مهندسی شبکه و فناوری اطلاعات همگامان به میزان 17درصد،مشارکت دارند.

همچنین در نشست خبری بهمن ماه نود و هشت پریسا بهلولی با بیان اینکه صندوق پژوهش و فناوری ارس در راستای خدمت رسانی به شرکت های دانش بنیان و نوآور تشکیل شده است،اظهار کرد: یکی از اقدامات توسعه اقتصاد دانشبنیان طراحی اکوسیستم نوآوری و فناوری است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای توسعهی اقتصاد دانش بنیان توسط منطقه آزاد ارس، گفت: ایجاد مرکز رشد واحدهای فناوری ارس، ایجاد مرکز نوآوری، اختصاص 50 هکتار زمین جهت صادرات و تولید محصولات دانش بنیان، تدوین و اجرای شیوه نامه ی حمایت از شرکتهای دانش بنیان و استارتاپها و صنایع خلاق، از جمله اقدامات انجام شده در منطقه است. مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی ارس افزود: ارایه تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان از محل خط اعتباری و منابع صندوق با انواع ضمانت نامه برای شرکتهای دانش بنیان و حتی شرکتهای غیرفناوری از خدمات این صندوق است و گفت برای شرکت های دانش بنیان تسهیلاتی در قالب نمونه سازی با سقف 500 ملیون تومان با کارمزد 4 درصد و برای تولید صنعتی یک میلیارد تومان با کارمزد 11 درصد تخصیص داده میشود.

یک دیدگاه بنویسید