جشنواره معرفی چهره‌های برتر حوزه کارآفرینی

هفتیم جشنواره چهره های برتر کارفرمایی تامین اجتماعی آذربایجان شرقی تأکید شد سازمان تأمین اجتماعی یک سرمایه ملی است

اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، این جشنواره درجهت تقویت تعاملات سازمان تامین اجتماعی با جامعه کارفرمایی کشور برگزار می شود و مشمولین شرکت در این جشنواره تمامی کارگاه های حقیقی و حقوقی فعال در کشور هستند. 

یک دیدگاه بنویسید